Første Ø-lejre (forsøgslejre) i 1970
      startet i anledning af det Europæiske Nturfredningsår.