Første Ø-lejre (forsøgslejre) i 1970

 

Forord

De første ølejre i Danmark blev startet i anledning af det Europæiske Natur-fredningsår 1970. Forud gik der mange overvejelser fra politikkernes side om udviklingen i ungdommens adfærd og opløsningen af de gamle værdier.

I 1968 havde der været ungdomsoprør på universiteterne og Beatles var blevet rollemodeller for mange unge. I løbet af et par år havde hårmoden for unge
mænd ændret sig radikalt fra kort Elvis-tilbagestrøget - til langt beatleshår.

Medicinen slulle så være, at de unge skulle ud i naturen og sættes i en situa-tion, hvor de kunne mærke konsekven-serne af dres egne handlinger.  Blev der ikke vasket op, var der kun dem til at gøre det, blev der ikke lavet mad så kunne de mærke det på egen krop osv.

En ledende kraft i disse overvejelse var den gamle nu afdøde Kresten Helveg Petersen, der var kulturminister i  Regeringen Hilmar Baunsgaard ( RV, V og KR 1968 – 1971).  Han havde sat Landskabsafdelingen med den gamle skovridder Steen Bjerke på sagen.

Det første år fik han spejderne til at arrangere lejrene, men da de var blevet dømt ude på de første lejre – de unge mennesker ville ikke have den meget stramme styring, som de

 

 

  

repræsenterede – så Steen Bjerke brugte sine skovfolk til at arangere det praktiske, mht. Lejrene, de følgende år..

I efteråret 1970 blev der inviteret 25 fremtrædende mennesker ind i repræsen-tantskabet for Ølejrene (heriblandt Børge Lindschouw, der havde været på den første Møn-ølejr, ledet oprøret , afsat spejdernes ledelse og skrevet nedenstå-ende raport til ministeriet). Her blev de vedtaget at kalde Ølejrbevægelsen; Ølejrene og beslægtede aktivmiljøer.

Der blev desuden valgt en bestyrelse, hvor Trine Petersen blev valgt til formand. Hun var en gæv meget aktiv bondekone fra Gram i Midtjylland og var både moderne, men besad også de gamle værdier. Jeg (Børge Lindschouw) blev som ungdomsrepræsentant valg til næst
-formand og var fra et arbejdermiljø i Valby og Nørrebro. Således fik man en slags demokratisk balance.

Ud over os blev der valgt den daværende direktør for Zoologisk have i Kbh, en narkospecialist og et par stykke mere. (navne har fortabt sig i tågerne) – men det vigtige er, at  man virkelig tog udvik-lingen mht. ungdommen meget alvorligt.

De først tre år blev ølejrene således støttet økonomisk af  staten, før den nystiftede Ølejrforening overtog at arrangere ølejren i 1974.

 

 
  Link til Wikipedia:   http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98lejr  


Raporten fra 1970 scannet 2012


 
 

           

             

             

             

           

           

           

           Tekstboks: Således skrevet i 1970